Liefhebben, een kunst, een kunde

Geloven eist moed, de kracht tot wagen, de bereidheid om ook leed en teleurstelling te aanvaarden. De mens die er voor alles op uit is, in veilige geborgenheid te leven, kan niet geloven. Wie zich terugtrekt in een vesting, van waaruit hij zich tracht te verdedigen met zijn bezit en door op veilige afstand van het gevaar te blijven, heeft zichzelf opgesloten in een gevangenis. Wie bemind wil worden, wie wil liefhebben, heeft moed nodig, hij dient de moed te hebben om bepaalde waarden centraal in zijn leven te stellen, om deze waarden tot inzet van zijn leven te kiezen, om de sprong te wagen.

Lees verder “Liefhebben, een kunst, een kunde”